Co udělá zdravotní hendikep s náklady a příjmy domácnosti a jak z toho ven?

Potýkat se se zdravotním hendikepem je náročné na mnoha úrovních. Především na té psychické. Pokud se vám přihodilo neštěstí a jste zároveň hlavou rodiny, přibývá vám bohužel další starost v podobě toho, jak udržet životní úroveň celé domácnosti. Ale nebojte se, jako každý problém, i tenhle se dá vyřešit! Proto jsme pro vás připravili přehled toho, na jaké příspěvky a jiné formy podpory máte nárok.

Některé druhy zdravotního postižení umožňují práci v plném rozsahu, jiné umožňují alespoň částečné zapojení do pracovního procesu, další však práci zcela znemožňují. Snadno se pak může stát, že vaše náklady na domácnost, léčbu, pomůcky nebo asistenci zcela spolknou veškeré příjmy a nic jiného už nezbude. Nebo vaše náklady dokonce ještě navýší. Dnes vám ukážeme, jak si poradit, aby vaše příjmy a výdaje v této obtížné situaci byly, pokud možno, v rovnováze.  

Jak pravděpodobně víte, v ČR stát rozlišuje tři stupně invalidity. První stupeň invalidity znamená, že pracovní schopnost jedince poklesla o 35 % až 49 %. U druhého stupně je to 50 % až 69 %. A u třetího 70 % a více. Osobou se zdravotním postižením (OZP) je orgánem sociálního zabezpečení uznána osoba na úrovni třetího stupně invalidity. Průkaz ZTP obdrží osoby na druhém stupni invalidity. A jako tělesně postižení (TP) jsou klasifikováni lidé na prvním stupni invalidity. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Pokud byste i přes zdravotní hendikep rádi pracovali, můžete. Sehnat vhodnou práci někdy sice chvíli trvá, ale zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (nebo odvádět určený podíl do státního rozpočtu). A to ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Tím jsou jisté pracovní příležitosti garantovány. 

Existuje také tzv. chráněný trh práce. Ten zprostředkovávají zaměstnavatelé s více než 50 % zaměstnanci spadajícími pod definici OZP. Řadí se sem také osoby se zdravotním postižením, které jsou samostatně výdělečně činné – ano, i podnikání pro vás může být cesta. Úřad práce navíc poskytuje takovým začínajícím podnikatelům podporu

Nárok na příspěvky 

  • Příspěvek na mobilitu – pokud jste ZTP, můžete o něj požádat na Úřadu práce. V roce 2022 tento příspěvek činí 550 korun měsíčně. 
  • Příspěvek na zdravotní pomůcky – na tento příspěvek mají nárok osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (to platí i pro nemoci srdce, cév a plic, pokud způsobují těžké omezení pohyblivosti), těžce sluchově postižení a těžce zrakově postižení. Mezi pomůcky pak spadají například i vodící psi. Výše příspěvku pak závisí na typu zdravotní pomůcky, ale maximální výše je 350 tisíc korun. Za pět po sobě jdoucích let však nesmíte dohromady přesáhnout 850 tisíc korun.  
  • Příspěvek na auto – podle výše vašich příjmů můžete obdržet příspěvek až 200 tisíc korun. Tento příspěvek se řadí mezi příspěvky na zdravotní pomůcky (jen se jeho výše vypočítává odlišně).  
  • Příspěvek na péči – získají lidé, kteří se o sebe kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopni samostatně postarat. Lze o něj zažádat už od jednoho roku věku a jeho výše se také odvíjí od stupně neschopnosti. Příspěvek mohou získat jak blízké osoby, které o zdravotně postiženého pečují (manželka, rodiče, děti…), tak ho lze využít na profesionální pečovatelské a asistenční služby. Žádost podáváte na Úřadu práce. 

Žádost o invalidní důchod 

V neposlední řadě máte možnost zažádat o invalidní důchod. Jeho výše se odvíjí od příjmu, délky důchodového pojištění a stupně invalidity. Pokud máte pojištění, můžete s invalidním důchodem bez obav počítat. Čím vyšší je váš stupeň invalidity, tím vyšší bude i váš důchod (platí zde přímá úměra). Naopak čím vyšší máte příjmy, tím bude váš invalidní důchod nižší (v tomto případě platí nepřímá úměra). Orientačně se pohybujeme v rozmezí 5 až 12 tisíc korun měsíčně. 

Nárok na invalidní důchod máte až po roce pracovní neschopnosti – jelikož se jedná o příspěvek určený trvale zdravotně postiženým. 

Pokud si budete chtít nad rámec vypláceného invalidního důchodu zároveň přivydělat, můžete. Není pro to žádné omezení a váš nárok na invalidní důchod to nijak nezpochybní.  

Nadační fond Algo pomáhá tam, kde státní příspěvky už nestačí. Pokud ve svém životě čelíte těžké situaci, jsme tu pro vás. Podívejte se, kde všude jsme už pomohli