O nás

Nadační fond Algo byl zřízen v roce 2012. Jeho účelem je poskytnout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují, kteří jsou bezbranní, nemocní a opuštění a nemohou si proto pomoci sami.

Protože všichni členové Nadačního fondu Algo v něm pracují zdarma, nemá tento fond žádné nadbytečné náklady a finance jsou využívány opravdu pouze za účelem konkrétní pomoci.

Účel nadačního fondu:

  • materiální, sociální a kulturní podpora jednotlivců znevýhodněných svým zdravotním stavem nebo handicapem a organizacím zajišťující podporu pro tyto osoby,
  • materiální, sociální a kulturní podpora dětem a jejich rodičům či osobám o tyto děti pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v jiné nouzi,
  • materiální, sociální a kulturní podpora seniorů,
  • rozvoj vzdělávání a vědy všech sociálních a věkových skupin.

Správní rada:

Petr Loužecký, Dis.
Ing. David Kazda
Ing. Kateřina Loužecká

Revizor: František Zeman

 

Statut

Zřizovací listina

Výroční zprávy:

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Zpracování osobních údajů