Jak požádat o dávky v případě, že se staráte o nemocné rodiče

Potkala vás nepřízeň osudu, ale vy jste se rozhodli, že jí budete čelit. Rozhodli jste se, že svoje rodiče neumístíte do zařízení pro seniory, ale budete o ně pečovat doma. Cítíte, že jste se rozhodli správně, ale víte, že péče o rodiče nad 80 let je finančně i časově náročná. Slyšeli jste však už o tom, že máte nárok na příspěvek na péči o seniora i právo na úpravu pracovní doby? Přečtěte si, jak se vyznat ve složitém systému dávek a nároků!

Pokud jste se rozhodli pečovat o rodiče doma, ačkoliv chodíte pravidelně do zaměstnání, situace má snadné řešení. V zaměstnání můžete zůstat a požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby. A pokud se rozhodnete zaměstnání přeci jenom opustit, abyste se mohli věnovat péči „na plný úvazek“, stát vám uhradí zdravotní pojištění. Také můžete zažádat o příspěvek na péči o seniora. Vše důležité si ale postupně projdeme krok za krokem a začneme úpravou pracovní doby.

Jak si upravit týdenní pracovní dobu?

Abyste si mohli požádat o kratší pracovní dobu a věnovat se péči o rodiče doma, musíte napřed tuto péči prokázat. Tzn. musíte zaměstnavateli prokázat, že pečujete o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby v II. až IV. stupni závislosti. Váš zaměstnavatel je potom takové žádosti povinen vyhovět (pokud tomu nebrání závažné provozní důvody – ty ovšem musí zaměstnavatel prokázat). Napřed se tedy musíte stát pečovatelem. Jako pečovatel můžete mít nárok na příspěvek o péči.

Jak vyplnit žádost na příspěvek o péči?

Co je vlastně onen příspěvek a kdo na něj má ze zákona nárok? Na příspěvek má nárok každý člověk, který kvůli vleklým zdravotním potížím potřebuje pomoc při zvládání základních životních potřeb:

  • pohyb a orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • hygieny a výkonu fyziologických potřeb
  • péče o zdraví
  • péče o domácnost

Pozor – o příspěvek žádá osoba, která péči potřebuje. Důležité tedy je, že žádost musí podat rodiče, o které doma pečujete, a vás musí uvést jako pečovatele. Pokud už vaši rodiče žádost podat nemohou, nic se neděje. Žádost může podat jejich zmocněnec. Žádost vyplníte a podáte na svojí pobočce Úřadu práce (můžete i elektronicky).

Posouzení nároku o příspěvku

Podání žádosti o příspěvek je však jen začátek. Po předchozí domluvě vás navštíví sociální pracovník. Ten posoudí, nakolik jsou vaši rodiče nemocní, resp. jak moc jsou samostatní vzhledem k jejich zdravotním potížím. Je také možné, že nemocní budou odesláni na specializované lékařské vyšetření.

Tip: Dopředu se informujte u praktického lékaře. Na návštěvu pracovníka se připravte: sepište si podrobný seznam všech omezení a potíží, které nemocné sužují.

Trpělivost růže přináší

Rozhodnutí o výši příspěvku nečekejte bohužel hned. Na vydání rozhodnutí jsou zákonné lhůty:

  • lékařská posudková služba – až 45 dní
  • úřad práce – až 60 dní

Na rozhodnutí tedy můžete teoreticky čekat i několik měsíců. Pokud vám bude nárok na příspěvek přiznán, máme pro vás dobrou zprávu: dávku na dlouhodobé ošetřovné vám úřad vyplatí zpětně až do data podání žádosti.

Co dělat, když to nevyjde

Pokud vám z úřadu přijde zamítnutí, nebo vám přiznají neadekvátní výši příspěvku, můžete se odvolat. Máte na to 15 dní. Odvolání podáte opět na stejném úřadu práce.

Je také možné, že se stav nemocných zhorší. V takovém případě nejste odkázaní na původní výši příspěvku. Potom podejte novou žádost. Celým procesem sice budete muset projít znovu, ale po schválení byste měli dostat vyšší příspěvek na péči o seniora.

Co ale dělat, když vám úřad příspěvek neschválí nebo nezvýší ani po vašem odvolání? Nic není ztracené! Obraťte se na nás. Nadační fond Algo pomáhá seniorům i jejich dětem. Můžeme vám poskytnout nejen materiální, ale i sociální a kulturní podporu.