Adélka

Adélka je tříletá holčička s vrozeným tělesným postižením, které se projevilo až v průběhu jejího motorického vývoje. Postižení se projevuje především v oblasti hrubé a jemné motoriky. Adélka je schopna chůze jen pomalu a na kratší vzdálenosti, není schopna běhu, velmi obtížně zvládá schody. Má nesprávný a méně funkční úchop. Omezena je její samostatnost v sebeobslužných dovednostech. Trpí bolestí kloubů. Mentální vývoj je zcela v normě, sociálně je velmi zdatná. V září 2013 nastoupila do Mateřské školy ve Velké Chuchli. Největší problémy jsou s přesuny po budově. Aby se mohla zúčastnit pohybových aktivit i mimo budovu mateřské školy, potřebuje kromě kočáru i asistenta. V únoru 2013 se konečně podařilo určit diagnózu a nasadit potřebnou léčbu.

Adélčin stav se zlepšuje, její chůze je ale stále toporná a ne úplně jistá, jdou jí dobře malé krůčky, velké kroky méně. Venku se bojí chodit v nerovném terénu a potřebuje kočár. Díky pohybovému zlepšení a díky úpravám v mateřské škole se zlepšila i Adélčina samostatnost. Pro Adélčin další rozvoj je velmi potřebný častý kontakt s dětmi a dostatečné množství podnětů podporující její motorický vývoj.

Z tohoto důvodu nadační fond Algo zakoupil pomůcky v ceně 5 976 Kč, které bude Adélka využívat i s ostatními dětmi ve školce, čímž se ještě více zlepší také integrace do dětského kolektivu.