Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha

Jde o křesťanské zařízení, které  poskytuje služby ohroženým dětem a mladým lidem již od roku 2001. Je to nestátní nezisková organizace, která je zaregistrována jako poskytovatelé dvou sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Klienty jsou především děti z dysfunkčních rodin, rodin alkoholiků, narkomanů, recidivistů, v mnoha rodinách je velkým problémem domácí násilí a zanedbávání v nejrůznějších oblastech života dítěte.

Nadační fond Algo věnoval zařízení odstrkovadlo pro nejmenší děti.