Dětské centrum Strančice

Jedná se o specializované dětské zařízení s ambulantní a pobytovou částí. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Krajský úřad Středočeského kraje. Zařízení je určeno pro děti zpravidla do tří, maximálně (u sourozeneckých skupin) šesti let věku. Je zde poskytována komplexní léčebně preventivní péče, spojená s péčí psychologicko-výchovnou, sociální a rehabilitační. Jsou zde ošetřovány i děti těžce zdravotně postižené, které vyžadují speciální ošetřovatelskou péči.

Pobyt je poskytován jednak dětem, které pro svůj nepříznivý zdravotní stav vyžadují speciální přístup personálu a nejsou v budoucnu schopny jakéhokoliv společenského uplatnění, jednak dětem, které byly ve svém vývoji a zdraví ohroženy rodiči a nebo prostředím, ve kterém byly nuceny žít.

Zaměstnanci společnosti Algotech věnovali dětskému centru prostřednictvím Nadačního fondu Algo oblečení, obuv a hračky.