Dětský domov Pyšely

Zřizovatelem Dětského domova Pyšely je Středočeský kraj. Jde o dětský domov rodinného typu, což znamená, že počet dětí nesmí přesáhnout 48. Tomuto počtu odpovídá i kapacita dětského domova. Děti jsou rozděleny do 6 rodinných skupin maximálně po 8. V jedné skupině jsou chlapci i děvčata různého věku, při zachování sourozeneckých vazeb. V dětském domově žijí děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let. V případě, že ještě studují, zůstávají zde až do ukončení studia.

Zaměstnanci společnosti Algotech věnovali dětskému domovu prostřednictvím Nadačního fondu Algo oblečení, obuv, hračky, knížky a školní potřeby.