Jaroslav

Pan Jaroslav má tumor na mozku, je po operaci, chemoterapii a radioterapii. Je na invalidním vozíku, má 3. stupeň invalidity a potřebuje pomoc při jídle i hygieně. Manželka opustila svoje zaměstnání, aby se o pana Jaroslava mohla starat.

Nadační fond přispěl na doplatek mechanického inv. vozíku částkou 4 900 Kč.