Mareček

12letý Mareček trpí těžkou mentální retardací, poruchou řeči a autismem a je bohužel kvůli své nemoci těžko zvladatelný a potřebuje od své rodiny nepřetržitý dohled a péči. Rodinná situace je velmi těžká. Maminka je samoživitelka a pracuje pouze na DPP a nemá tak nárok ani na ošetřovné. Nadace Marečkovi na doporučení lékaře zakoupila trampolínu v ceně 5 589 Kč.