Maruška

Maruška se narodila 5. 5. 2002 císařským řezem z důvodu zástavy srdce. Po delším oživování lékaři zjistili, že jí v důsledku nedostatku krve, a tím kyslíku, odumřela větší část mozku. Dávali jí pouze rok života. Maruška je postižená tělesně i mentálně a má epilepsii. Nehýbe se, nemluví, špatně vidí, nic nevezme do ruky, je krmena sondou do žaludku mixovanou stravou bez lepku a mléka. Potřebuje neustálou péči ve dne i v noci, neboť často zvrací a mohla by se udusit.

I přes to se umí krásně smát a rozezná mámu a tátu, ale cizích lidí se bojí. Má ráda písničky a teplou koupel. Péče o ni je velice náročná, stará se o ni maminka a celá rodina je odkázána pouze na plat tatínka. Rodina má ještě 3 další děti, z toho dvě již bydlí jinde a jedno ještě studuje. Rodina chce Marušce poskytnout co nejlepší péči, ale některé věci, které mohou zlepšit Marušce a rodině život, pro ně nejsou finančně dostupné.

Nadační fond Algo zakoupil proto polohovací vak v částce 7 195,- Kč, který umožní pohodlné sezení nebo ležení bez otlaků a proleženin, neboť Maruška jenom sedí nebo leží, a v tomto vaku se cítí dobře a pohodlně.