Maruška

Maruška se se narodila v dubnu 1986, porod byl dlouhý, tři dny uměle vyvolávaný. V závěru třetího dne zdravotní sestra zjistila ustávající srdeční aktivitu dítěte. Maruška se pak narodila císařským řezem. Když byly Marušce 4 měsíce, objevily se u ní první křeče, které byly kvalifikovány jako tzv. bleskové křeče, tedy druh epileptických záchvatů. Kolem roku se začalo projevovat opoždění ve vývoji, bohužel s epilepsií spojenou se středně těžkou mentální retardací.

Život celé rodiny se změnil, a i když se po dalších pěti letech narodila Marušce zdravá sestřička, nakonec zůstaly s maminkou samy.

Maruška absolvovala základní školu speciální, praktickou jednoletou školu a v současné době s nadšením dochází do denního stacionáře Ratolest patřícího Diakonii ČCE. Většinou je velmi pozitivně naladěná, miluje pohádky a písničky. Život bez ní maminka ani sestra neumí představit.

Nadační fond Algo přispěl Marušce na ozdravný pobyt.