Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené

Škola je komplexem, pod jehož střechou se setkávají sluchově postižení od předškolního věku až do dospělosti, jejich pedagogové, tlumočníci a ostatní pracovníci školy. Filozofií školy je poskytnutí kvalitního vzdělání sluchově postiženým v plnohodnotném komunikačním prostředí. Cílem je vytváření vhodných podmínek pro maximální rozvoj osobnosti sluchově postižených s důrazem na jazykové a sociální kompetence.

Nadační fond Algo věnoval školní pomůcky pro žáka 1. třídy ze sociálně slabé rodiny a zaměstnanec společnosti Algotech věnoval zimní oblečení pro dva chlapce ze sociálně slabých rodin.