Míša

Míša je žákyní 9. ročníku praktické třídy ZŠ Opočenská v Dobrušce. Narodila se s kombinovaným postižením na bázi dětské mozkové obrny. Míša má omezenou schopnost lokomoce tj. schopnost pohybu pomocí svalové činnosti a narušenou jemnou motoriku. Žije pouze s maminkou a sestrou a téměř ve všech činnostech je odkázána právě na pomoc maminky.

Nadační fond zakoupil pro Míšu speciální matraci do postele.