Zuzana

Zuzana je po DMO, kvadruparetická forma, mentální retardace, je po 4 ortopedických operacích (měkké tkáně a obě kyčle), má epilepsii, má poruchu řeči. Ve všech aspektech života  je plně odkázaná na pomoc druhé osoby - veškerá hygiena (je plně inkontinentní), oblékaní, krmení, podávání nápojů, polohování včetně  nočního obracení, sama bez opory nesedí, nechodí. Zuzanka je zbavena svéprávnosti a maminka je její opatrovník.

Nadační fond přispěl na polohovací vak Pluton částkou 10 000 Kč.