Státní podpora pro matky samoživitelky: Na které dávky máte nárok

Matky samoživitelky to v dnešním světě nemají jednoduché. Naštěstí existuje řada rodičovských dávek, o které mohou žádat. Jedná se o dávky, které spadají pod sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi nebo nemocenské pojištění. O řadu příspěvků lze požádat i zdravotní pojišťovnu a tím ulehčit rodinnému rozpočtu. V dnešním článku si některé z dávek představíme.

 

Porodné už nedostane každý

Pokud se na miminko teprve těšíte, zjistěte, zda nebudete mít nárok na porodné. Porodné se dříve vyplácelo plošně, ale od roku 2011 se vyplácí pouze osobám s nejnižšími příjmy. Na první narozené dítě stát vyplácí 13 000 Kč, na druhé pak 10 000 Kč. Nárok na porodné náleží těm, jejichž příjem byl ve čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší než 2,7 násobek životního minima. O porodné se žádá na Odboru státní sociální podpory příslušného Úřadu práce podle vašeho bydliště. Na internetových portálech existuje řada kalkulaček, díky kterým zjistíte, zda na porodné máte nárok. 

 

Přídavek na dítě

Úřad práce můžete žádat i o přídavek na dítě. Váš nárok na něj se opět odvíjí od příjmu domácnosti. Rozhodný příjem za čtvrtletí, které předchází vaší žádosti, opět nesmí být vyšší než 2,7 násobku životního minima. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Od 1. 7. 2021 se hranice příjmu pro získání přídavku na dítě posunula na 3,4 násobek životního minima. Díky tomu bude dávka dostupnější pro více žadatelek. 

 

Ošetřovné/OČR

Ošetřování člena rodiny, zkráceně ošetřovné, je sociální dávka vyplácená správou sociálního zabezpečení. Nárok na ni máte, pokud musíte zůstat doma a pečovat o nemocného člena rodiny. O nutnosti ošetřování rozhoduje lékař, stejně tak o ukončení OČR. Pokud jste matka samoživitelka, máte nárok na čerpání ošetřovného na péči o dítě v délce 16 dní, a to při splnění podmínky, že pečujete o dítě mladší 16 let. Dávka vám bude vyplacena, pouze pokud jste v zaměstnaneckém poměru (neplatí tedy pro OSVČ ani pro osoby vykonávající činnosti na DPP či DPČ). Výše dávky je 60 % z vašeho redukovaného denního vyměřovacího základu. Od roku 2018 existuje také dlouhodobé ošetřovné, kdy můžete dávku čerpat maximálně po dobu 90 dní. 

 

Dávky Pomoci v hmotné nouzi 

Zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou a okamžitou pomoc. O dávky z této skupiny lze žádat na příslušném Úřadu práce. Za hmotnou nouzi je považován stav, kdy vaše příjmy zcela prokazatelně nemohou zajistit základní životní potřeby vám a vašemu dítěti. Pro nárok na tyto dávky nesmíte mít majetek, který byste mohla prodat, a tím tíživou situaci vyřešit, ani pohledávky. Další podmínkou je snaha tíživou situaci vyřešit svépomocí, například pomocí přivýdělku či přihlášením se do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce.

 

Přečtěte si, jaká je aktuální situace matek samoživitelek v Česku.

 

Příspěvek na živobytí zajistí základní potřeby

Nárok na příspěvek na živobytí se opět odvíjí od vašeho měsíčního příjmu. Výše příspěvku se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby (nebo osob) a jejím čistým měsíčním příjmem po odečtení tzv. přiměřených nákladů na bydlení. 

Co je to živobytí osoby a jak se stanovuje? Podle informací MPSV se stanovuje individuálně, ale základem pro výpočet jsou částky existenčního a životního minima. Přiměřené náklady na bydlení jsou definovány do výše maximálně 30 % příjmu posuzované osoby, pokud žije mimo Prahu, a 35 % pro osoby žijící v hlavním městě. 

 

Doplatek na bydlení pomůže s nájemným

Pokud ani příspěvek na živobytí nedokáže pokrýt náklady na bydlení, je možné žádat o tzv. doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení slouží k tomu, aby po zaplacení nákladů na bydlení zůstala dotyčné osobě částka na živobytí. Dávku vyplácí Úřad práce a lze o ni žádat, ať už bydlíte v pronajatém bytě, pokoji, či na ubytovně. Abyste o ni mohla žádat, musíte mít na bydlení řádnou smlouvu

 

Mimořádná okamžitá pomoc s velkými výdaji

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázovou dávkou, která se vyplácí ve specifických situacích. Jedná se například o náklady na vzdělání nebo zájmovou činnost dítěte, pořízení nebo opravu základního vybavení domácnosti, mimořádnou událost nebo nezbytný výdaj (např. na správní poplatky, jistotu a další). Tento druh pomoci se neposkytuje všem, kteří o ni požádají, a Úřad práce ji individuálně posuzuje. Výdaj, na který o mimořádnou okamžitou pomoc žádáte, musí být v žádosti specifikován. Žádost musí být podána v měsíci, ve kterém událost nastala, a zároveň byste v ten stejný měsíc měla dávku dostat.

 

Kam se ještě obrátit pro podporu?

Kromě podpory od státu existuje možnost žádat o příspěvek či podporu další instituce – například zdravotní pojišťovnu nebo zaměstnavatele. 

 

Podpora od zdravotních pojišťoven

Také zdravotní pojišťovny lze žádat o různé druhy příspěvků. Každoročně svou nabídku aktualizují a často se jedná například o příspěvek na tábor pro děti nebo na prevenci v podobě plavání, vitamínů či pořízení dioptrických brýlí. 

 

Podpora od zaměstnavatele

Pokud pracujete ve státní správě, váš zaměstnavatel by měl zaměstnancům poskytovat možnost čerpání příspěvku z tzv. fondu kulturních a sociálních potřeb. Z tohoto fondu můžete čerpat příspěvek např. na dětský tábor, soustředění, dovolenou pro vás a vaše dítě, ale i na umístění dítěte do školky nebo jiného předškolního zařízení. 

Komunikace s úřady a vyplňování formulářů je časově náročné a ne vždy se setkáte s pochopením a vstřícným přístupem. Nenechte se však odradit. Na dávky nebo alespoň na žádost o ně máte nárok. Pro předběžný výpočet toho, zda vám dávka náleží, využijte kalkulačky, které najdete na internetu. 

 

Ohlídejte si termíny

Je dobré vědět, že na dávky vyplývající ze sociální podpory nárok zaniká uplynutím doby 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. Proto své nároky na dávky pečlivě sledujte, ať zbytečně nepřijdete o peníze. Některé dávky však můžete žádat i 3 roky zpětně. 

 

Potkala vás nečekaná životní překážka? Čelíte nenadálým výdajům a máte obavy, jestli se zvládnete postarat o svoje děti? Obraťte se na nadační fond Algo. Pomůžeme vám najít cestu ven.