Kdy a jak požádat o zvýšení výživného ve 3 jednoduchých krocích

Nestačí vám už výživné na pokrytí nákladů spojených s výchovou dítěte? Nachází se vaše dítě ve věku, kdy se jeho potřeby proměňují a nedokážete je finančně pokrýt? Nezoufejte. Můžete si požádat o zvýšení výživného, aby se vašemu rozpočtu alespoň trochu ulevilo. Jak a kdy o zvýšení výživného požádat se dozvíte v dnešním článku.

O výživném obecně

Nezáleží na tom, zda jste s otcem dítěte někdy žila nebo jestli jste byli sezdaní a následně se rozvedli. Na výživné na dítě máte nárok vždy. V případě, že se rozvádíte, výši výživného stanovuje soud. Pokud nejste sezdaní, na výši výživného se můžete domluvit. Máte na výběr mezi písemnou a ústní dohodou. Pamatujte ale na to, že tyto mimosoudní dohody nejsou soudně vymahatelné. Ve zkratce to znamená, že pokud by vám váš bývalý partner přestal výživné platit, nelze na základě vaší dohody zahájit exekuční vymáhání.

Kdy požádat o změnu výživného?

Výše výživného určená soudem po celou dobu péče o vaše nezletilé či studující dítě není definitivní. O zvýšení výživného si můžete požádat. Pro úspěšnou žádost o zvýšení výživného je zásadní jedna podmínka – změna poměrů v životě rodiny nebo dítěte.

Co je to změna poměrů?

Za takovou změnu lze považovat typicky nástup dítěte do školky či školy. Dalším příkladem je také nová volnočasová aktivita dítěte, na jejímž financování by se měli podílet oba rodiče. Změnou poměrů ale může být i zdravotní stav dítěte – například nutnost speciální diety kvůli potravinové alergii, financování zdravotních pomůcek či léčby chronického onemocnění. Změna ale může nastat i u vás, jakožto pečujícího rodiče. V tomto případě se nejčastěji jedná o změnu v majetkových poměrech. Pokud tedy například přijdete o práci, můžete si požádat o zvýšení výživného.

Návod: Jak si požádat o zvýšení výživného ve 3 krocích

1. Připravte si podklady

Abyste změnu okolností mohli u soudu prokázat, budete ji muset doložit patřičnými podklady. Jednat se může například o potvrzení o studiu, potvrzení o úhradě volnočasové činnosti či lékařskou zprávu s účtenkami za např. speciální dietu či jiné náklady spojené s péčí o zdraví dítěte.

2. Napište žádost

O zvýšení výživného se žádá prostřednictvím žádosti. Neexistuje však žádný jednotný oficiální tiskopis, který byste měli vyplnit. Na internetu ale najdete celou řadu vzorů, které si můžete upravit podle své potřeby. Žádost by vždy měla obsahovat údaje o matce, otci a dítěti, včetně adres trvalého bydliště a také by se měla odkazovat na rozhodnutí soudu, kterým bylo výživné stanoveno. Nezapomeňte kopii předcházejícího rozsudku k žádosti přiložit. Dále by měla žádost obsahovat popis změny okolností a také důkazy dokládající tuto změnu.

3. Podejte žádost k soudu

Žádost se všemi podklady a s kopií původního rozsudku podejte k soudu. Vždy ji však podávejte k soudu, který vydal předcházející rozsudek o výživném. Podání a soudní řízení spojené s žádostí o zvýšení výživného je osvobozeno od všech poplatků a není nutné využít služeb advokáta. Nemusíte se tak obávat výdajů za různé soudní poplatky.

Pokud vám otec dítěte platí výživné na základě vaší společné dohody bez uznání soudem a chcete tuto částku zvýšit, budete se muset pokusit o domluvu. V případě, že by otec dítěte odmítal vaši odůvodněnou žádost o zvýšení výživného, můžete se obrátit na soud. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o první rozsudek v této věci, vybavte se značnou dávkou trpělivosti.

Chcete si požádat o zvýšení výživného, ale i po přečtení našeho návodu si nejste jistí, jak na to? Ocitli jste se v obtížné životní situaci a potřebujete pomoc? Obraťte se na nás. Nadační fond Algo pomáhá dětem, jejich rodičům a seniorům. Můžeme vám poskytnout nejen materiální, ale i kulturní a sociální podporu.